Müşavirlik ve Kontrolörlük Hizmetleri

  • Kredi Danışmanlık hizmeti
  • Tedarikçi Seçimi için Şartname Çalışması                   

  1. Hammadde Analizlerinin Yapılması                      
  2. Ünite Kapasite Hesap Raporu                
  3. Kütle Akım Şeması                      
  4. Tipik Genel Yerleşim Projesi                   
  5. Ünite Akım Şemaları                  
  6. Ekipman Listeleri                         
  7. Şartname Dosyası                
   1. Açıklama                  
   2. Teknik Konsept                    
   3. Temel Bilgiler                        
   4. Hizmet Kapsamı                   
   5. Mühendislik Tanımı ve Doküman Teslimi                 
   6. Genel Talepler-Mekanik Ekipmanlar                          
   7. Genel Talepler-Elektrik Ekipmanları                            
   8. Elektrik Ekipmanları, Enstrumantasyon ve PLC Sistemi                      
   9. Sevkiyat için Gerekli olan Belgeler                               
   10. Performans Garantileri                 
   11. Taslak Sözleşme                              
   12. Kütle Akım Şeması                          
   13. Akım Şemaları                   
   14. Ekipman Listeleri                             
   15. Genel Yerleşim Projesi                 
   16. Taslak İş Programı                           
  8. Tedarikçiler'den Teklif Toplanması                      
  9. Tekliflerin İncelenmesi                             
  10. Tedarikçiler ile birlikte Toplantılar Düzenlenmesi
  11. Gelen Teklifler için Değerlendirme Tablosunun Hazırlanması  
  12. Pazarlık Görüşmelerinin Organize Edilmesi
  13. Sözleşme Hazırlanması              
  • Yerli Müteahhit Firma Seçimi için Şartname Çalışması                        
  1. Şartname Dosyası
   1. İnşaat İşleri Metrajları                       
   2. Mekanik İşler Metrajı                        
   3. Genel Yerleşim Projesi                     
   4. Akım Şemaları                       
   5. Ekipman Listeleri               
   6. Birim Fiyat Tarifleri                              
   7. Genel Talepler                      
   8. Taslak Sözleşme                   
  2. Tedarikçiler'den Teklif Toplanması                        
  3. Tekliflerin İncelenmesi                               
  4. Tedarikçiler ile birlikte Toplantılar Düzenlenmesi                           
  5. Gelen Teklifler için Değerlendirme Tablosunun Hazırlanması                   
  6. Pazarlık Görüşmelerinin Organize Edilmesi                     
  7. Tedarikçi Seçimi                              
  8. Sözleşme Hazırlanması                               
  9. Sözleşme İmzalanması                               
  • Proje Yönetimi                   
  1. Tedarikçi & Genkon ve İşveren arasındaki koordinasyonun yapılması                
  2. Tedarikçi'den gerekli olan Donelerin Toplanması                         
  3. Kick-Off Toplantılarının Organize Edilmesi                       
  4. Genel İş Programının Hazırlanması                      
  5. İş Programının Takip Edilmesi                
  6. Tedarikçi'den Aylık İlerleme Raporlarının Temin Edilmesi                         
  7. Aylık İlerleme Raporunun Hazırlanması                            
  8. Tedarikçiler ile Birlikte Toplantılar Yapılması                    
  9. Mühendislik İçin Gerekli Olan Donelerin Toplanması                  
  10. Isı Balansının Kontrol Edilmesi ve Yorumlanması                           
  11. Ünite Genel Yerleşim Projelerinin İncelenmesi ve Onaylanması            
  • Kontrolörlük
   • Saha organizasyonu ve koordinasyonu
   • Yapı kalite kontrolü
   • Raporlama